ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

GR8-LEDS/NEW

Φωτιστικό Ασφαλείας GR-8/Leds

  • Τα φωτιστικά αυτού του τύπου προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας
  • Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας
  • Κατά την κανονική λειτουργία ανάβουν τα LED φωτισμού (συνεχής λειτουργία) και τα πράσινα ενδεικτικά καθώς φορτίζεται η μπαταρία.
  • Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόματα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισμού.
  • Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του