ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

HS2032NKE

Πίνακας Συναγερμού 8/32 DSC HS2032NKE PowerSeries NEO

  • Πίνακας συναγερµού 8 ζωνών
  • Eπεκτάσιµος σε 32 µε πλακέτα επέκτασης (HSM2108) και ζώνες πληκτρολογίου ή µε δέκτη RF (HSM2HOST8) σε 32 ασύρµατες ζώνες
  • 4 υποσυστήµατα
  • 71 κωδικούς χρήστη
  • 2 έως 32 PGM (50mA-300mA)
  • 500 συµβάντα µνήµη
  • Μέγιστος αριθµός πληκτρολογίων ενσύρµατων ή ασύρµατων 8