ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

BS-1632 / BS-1634 / BS-1636

Πίνακας Πυρανίχνευσης Olympia Electronics BS-1632 / BS-1634 / BS-1636

2 έξοδοι σειρήνων, ρελέ συναγερμού, ρελέ σφάλματος και προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ

Για την λειτουργία τους απαιτούνται 2 μπαταρίες Α-920 (12V/2.6Ah)

Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ-54-4.