ΜΕΛΕΤΗ

ΔΩΡΕΑΝ αυτοψία

Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αυτοψία του χώρου σας. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε όλες τις πιθανές λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο σας και που θα σας προσφέρουν το επίπεδο ασφάλειας που επιθυμείτε.


ΜΕΛΕΤΗ Icon

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Σύνταξη οικονομικής προσφοράς

Σε συνέχεια της αυτοψίας του χώρου συντάσσεται οικονομική προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη προσφέροντας πάντα πιστοποιημένα υλικά άριστης ποιότητας.


ΕΚΤΙΜΗΣΗ Icon

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παράδοση έργου – Υποστήριξη μετά την πώληση

Με την παράδοση δεσμευόμαστε για την καλή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας που εγκαθιστούμε, τα οποία συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και μετά την ολοκλήρωση τους (ετήσια συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση ή επέκταση).


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Icon