ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

BS-685

Ανιχνευτής Γκαζιού BS-685 Olympia Electronics

  • Aνιχνευτής γκαζιού με ρελέ 10-30V στεγανός ΙΡ65
  • Ενεργοποιείται όταν η περιεκτικότητα σε υγραέριο (προπάνιο ή βουτάνιο) στον καλυπτόμενο χώρο έχει ξεπεράσει το 5-15% του κατώτατου ορίου εκρηκτικότητας (L.E.L.)
  • Διαθέτει ενδεικτικό LED το οποίο, σε περίπτωση ενεργοποίησης ανάβει
  • Η εντολή προς τον πίνακα δίνεται από επαφή relay