ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PC1832NKE

Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών DSC PC1832NKE

  • Επεκτάσιμος σε συνολικά 32 ασύρματες (με RF 5132) ή 32 ενσύρματες (με PC5108) ζώνες
  • 2 PGM επεκτάσιμα μέχρι τα 14 (PC5204, PC5208)
  • Δέχεται μέχρι 8 πληκτρολόγια (Ενσύρματα)
  • Υποστηρίζει 4 υποσυστήματα (partition)
  • Έχει μνήμη 500 συμβάντων
  • Δέχεται 72 κωδικούς χρηστών με τον Master Code