ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PA.SP.600.00

Πίνακας Συναγερμού 8 ζωνών Paradox SP6000

  • Πίνακας 8+1 (πληκτρολογίου) ζωνών με δυνατότητα διπλασιασμού
  • Επεκτάσιμο έως 32 ζώνες με την χρήση επεκτάσεων ζωνών ΖΧ8 ή ΖΧ8SP
  • Σύνδεση έως και 15 πληκτρολόγια
  • Δυνατότητα σύνδεσης RTX-3 και RX-1
  • 2 υποσυστήματα
  • 1 ρελέ, 4 PGM
  • 32 χρήστες
  • Μνήμη 256 συμβάντων
  • ΕΝ 50131, Security Grade 2, Environmental Class II