ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

HS2LEDE1

Πληκτρολόγιο LED 16ζωνων DSC HS2LEDE1

  • 5 πλήρως προγραµµατιζόµενα πλήκτρα
  • Πλήκτρα για φωτιά, πανικό, ιατρική βοήθεια
  • ∆υνατότητα 1 ζώνης ή ενός PGM.