ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

DF.FP.190.00

Επανατάξιμο υαλόθραυστο κόκκινο μπουτον PM20-R

Το επανατάξιμο υαλόθραυστο μπουτόν PM20 είναι σχεδιασμένο και πιστοποιημένο βάση του ευρωπαϊκού προτύπου
UNE EN54-11.
Υποστηρίζει διάφορα συστήματα πυρανίχνευσης που υπάρχουν στην αγορά, το μπουτόν PM20 μπορεί να παρέχεται με
συγκεκριμένη τιμή αντίστασης φορτίου, που καθορίζεται από
τον πελάτη και τον εγκαταστάτη.
Όταν ενεργοποιείται μία κίτρινη ένδειξη γίνεται εμφανής στο
παράθυρο ενεργοποίησης, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.